Golden visa 2017

“Golden visa” programı kapsamında ve belirtilen verilere göre, 31 Ocak 2017 tarihine kadar, mülk yatırımcılarına 1.573 lisans verildi. 

Alıcıların ilk menşei 664 lisansı ile Çin, 348 ile Rusya, 77 ile üçüncü, 73’ü Lübnan, 73’üncü Ukrayna ise 67 ile beşinci oldu. İzin verilen ilk izin belgeleri dahil olmak üzere ikamet izni alan ilk ülkeler (Toplam 3.809), 1.580 izin ile Çin, 787 Rusya, 211 ile Irak, 203 ile Lübnan ve 179 ile Mısır’dır. Ön koşul, mülkün minimum fiyatının 250.000 € olmasıdır. Daha spesifik olarak:

  • Bir mülk satın almak için minimum 250.000 avro yatırım yapılması.
  • Yatırımcıların daimi oturma izni ve vatandaşlık hakkı vardır. Vatandaşlık başvurusu, diğer kriterlerin karşılanması kaydıyla yedi yıllık ikamet izninden sonra doldurulabilir. Örneğin, diğer şeylerin yanında, 7 yıl ülkede kalmak, Yunanca öğrenmek ve diğer kriterler yer almaktadır.
  • Tüm aile fertleri (eş ve 21 yaşından küçük çocuklar), ebeveynleri ve eşlerinin ebeveynleri oturma izni alabilirler. 21 yaşından sonra bile çocuklar oturma iznini üç yıl uzatabilirler.
  • Yatırımcılar mülklerini ikamet izni ile birlikte başka bir yabancıya aktarma hakkına sahiptir. Aslında, mülkiyetini devretmeden önce ellerinde tutmaları için asgari süre yoktur.
  • Emlak alıcısı veya ailenin üyeleri için ikamet tezkerelerini tutmak için Yunanistan’da kalmaları gerekli değildir.
  • Oturma iznine sahip olanlar serbestçe diğer Schengen üye ülkelerine gidebilirler. Önce Yunanistan’a uğramak zorunda kalmadan yaşadıkları ülkelerden doğrudan gidebilirler.
  • Bir yatırımcı, “Golden Visa” haklarını elde etmek için Yunanistan’da bir arkadaşı veya 2. dereceden bir akrabası ile bir mülk satın almak istiyorsa, her yatırımcı aynı mülk için en az 250.000 Euro harcamalıdır.
  • Yunanistan’daki bir yatırımcı birden fazla mülk satın almak istiyor  ve her mülkün değeri 250.000 € ‘dan küçük olmasına rağmen toplam değeri 250000 €’ ya eşit veya daha fazla ise o zaman bir oturma izni verilir.

İlgili yatırımcı, toplam yatırım tutarının en az 250.000 € olması koşuluyla, herhangi bir mülke (ticari, konut veya arazi) veya herhangi bir kombinasyona yatırım yapabilir. Yasa, 250.000 € tutarında bir sözleşme bedelini ifade etmekte olup, işletme ve konut mülkleri arasında herhangi bir ayrım yapılmamaktadır.

Share This